RAPPEL SCUBAPRO: UWATEC – GALILEO Sol & Luna

RAPPEL ordinateurs de plongée UWATEC GALILEO Sol et GALILEO Luna

Les écrans de certains ordinateurs de plongée Galileo se figent. SCUBAPRO procède au rappel volontaire des ordinateurs de plongée dotés des numéros de série ci-dessous et fournira aux clients un remplacement gratuit  :

  • Galileo LUNA: No de série 150422 0058 001  ->  150903 0338 005
  • Galileo SOL: No de série 150423 0202 001  ->  150921 0001 005

Le numéro de série figure au dos de l’ordinateur et est imprimé sur les étiquettes situées au dos et sur les côtés de la boîte du produit.

 

Nous vous conseillons d’arrêter immédiatement d’utiliser votre appareil et de le retourner au magasin.
Merci de télécharger tous les carnets de plongée que vous souhaitez conserver avant de nous rapporter l’ordinateur de plongée.
Toutes les autres versions des ordinateurs Galileo peuvent être utilisées, la qualité et les performances du produit n’étant pas compromises.


TERUGROEP van UWATEC GALILEO Sol et GALILEO Luna duik-computers

De beeldschermen van sommige Galileo duik-computers lopen vast. SCUBAPRO gaat over tot een vrijwillige terugroepo van de duik-computers waarvan het serienummer overeenkomt met de onderstaande lijst en zal aan zijn klanten een gratis vervangexemplaar bezorgen :

  • Galileo LUNA: serienummer 150422 0058 001  ->  150903 0338 005
  • Galileo SOL: serienummer 150423 0202 001  ->  150921 0001 005

Het serienummer staat op de keerzijde van de duik-computer vermeld en is geprint op de stickers die op de achterzijde en de zijkanten van de doos kleven.

 

Wij raden u aan om meteen het gebruik van uw duik-computer stop te zetten en het terug te brengin naar de winkel. Alsook om al de duik-logs te downloaden die u wenst bij te houden, vooraleer hem bij ons binnen te brengen.
Alle andere versies van de Galileo duik-computers mogen gebruikt worden, daar de kwaliteit en de performantie ervan niet gehinderd zijn.

 

RAPPEL SCUBAPRO: UWATEC – GALILEO Sol & Luna Lire la suite »