sabine

PADI: Dry-Suit

Geniet nu van een korting op het behalen van uw brevet, bij aankoop van een droogpak!

PADI-DRYSUIT-SPECIALTY-624x624

Maak van de winter gelegenheid om uw Dry-Suit-Brevet te behalen !
Details en Inschrijving

Sabine is steeds ter uwer beschikking voor meer informatie: sabine@globemarine.be

Goed om weten: De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

PADI: Dry-Suit / Combi Étanche

Profitez d’une réduction sur le prix de votre formation à l’achat d’une d’une combinaison étanche !

Geniet nu van een korting op het behalen van uw brevet, bij aankoop van een droogpak!

PADI-DRYSUIT-SPECIALTY-624x624pic id=941 w= h= float=none]

 

Maak van de winter gelegenheid om uw Dry-Suit-Brevet te behalen !
Details en Inschrijving

Sabine is steeds ter uwer beschikking voor
meer informatie: sabine@globemarine.be

Goed om weten: De opleidingen worden zowel
in het Nederlands als in het Frans gegeven.

 

Profitez de l’hiver pour passer votre Brevet Combi-Étanche !
Détails et Inscription

Sabine est toujours à votre disposition pour
plus d’information: sabine@globemarine.be

Bon à savoir: Les formations sont données
aussi bien en français qu’en néerlandais.

 

Personaliseer uw duikflessen !

 

 • Naam op fles: lettertype 15 cm
 • Klein logo: 15 x 15 cm
 • Groot logo: A4 formaat
 • Volledige bedekking
 Hoe tewerk gaan ?

 1. Selecteer de maat van uw fles
 2. Kies de achtergrondkleur
 3. Stuur ons uw vector of beeld door
  formaten: AI-PDF-TIFF / PSD-PNG-JPEG-BMP
 4. Gevectoriseerde lettertypes
 5. Minimumkwaliteit van 150 DPI voor

Meer informatie in de winkel

Personnalisez vos bouteilles !

 • Nom sur bouteille: lettrage 15 cm
 • Petit logo: 15 x 15 cm
 • Grand logo: format A4
 • Recouvrement total
 Comment procéder ?

 1. Sélectionnez la taille de votre bouteille
 2. Choisissez la couleur de fond
 3. Communiquez-nous votre vecteur ou image
  formats: AI-PDF-TIFF / PSD-PNG-JPEG-BMP
 4. Polices de caractères vectorisées
 5. Qualité de l’image minimum de 150 DPI
  (correspond à une vision nette a 50 m)
 6. Frais de composition et mise au net de votre logo

Plus d’informations au magasin

MARES – Firmware SMART APNEA

Mise à jour du FIRMWARE (2.0) pour le SMART APNEA de MARES

Il est nécessaire d’avoir la version 2.19 (ou supérieure) de DIVE ORGANIZER installée, afin de pouvoir mettre à jour le firmware et télécharger le logbook.

Vous trouverez les liens de téléchargement pour le firmware et le Dive Organizer dans le rubrique téléchargement – logiciel du site de MARES.

Plus d’informations au sujet de la mise à jour.


Update van de FIRMWARE (2.0) voor de SMART APNEA van MARES

Het is noodzakelijk om versie 2.19 (of hoger) van de DIVE ORGANIZER te installeren vooraleer de firware kan geupdate en het logboek kan gedowload worden.

U kan de links naar de downloads vinden voor de firmware en de Dive Organizer vinden in de rubriek downloads – software van de MARES website.

Meer informatie ivm de update.